Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista


Intézmény adatai:
Székhely: Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda
8445 Városlőd
Kolostor u. 43

OM azonosító: 202664

A köznevelési intézmény fenntartója: Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 8445, Városlőd, Templom tér 4)

Telefon: 06 88 240 013 / 06-70-629-74-22
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
Megbízott Óvodavezető: Staub Ildikó Óvodai nevelési év működési rendje:
Az óvoda nyitva tartása: 6.30-16.30 h
Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.
Az óvoda a nyári karbantartási, felújítási időszak alatt zárva tart. A fenntartó döntését követően a szülőket 2020. február 15.-ig írásban tájékoztatjuk a zárva tartás időpontjáról (július hónap)

Óvodapedagógusok száma: 4 fő

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége:
4 fő: német nemzetiségi óvodapedagógusi diploma További szakképesítést szerzett:
1 fő: gyógypedagógus
1 fő: pedagógus szakvizsga

Dajkák száma: 2 fő
Dajkák végzettsége: szakképzett dajka

Gyermekcsoportok sajátosságai:

A felvehető maximális gyermeklétszám 50 fő Óvodai csoportok száma: 2
Gyermekcsoport összetétele: vegyes életkorú

Az óvoda felvételi körzetéhez tartozó települések:
- Városlőd
- Városlőd- Újmajor-Rúdermajor
- Csehbánya
- Farkasgyepű

Az egyes csoportokban a gyermekek létszáma a 2019-20-as nevelési évben:

 • Süni csoport: 25
 • Katica csoport: 25

A nevelési év induló gyermeklétszáma: 49 fő

Alapdokumentumaink:

• Köznevelési Törvény
• Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja
• Alapító Okirat
• Pedagógiai Program
• Szervezeti és Működési Szabályzat
• Házirend
• Önértékelési dokumentum

Fő feladatunk:

 • A gyermekek harmonikus nevelése közösen a családdal.

Az óvodai felvétel eljárási rendje:

Az óvoda körzetéhez tartozó gyermekek számára az óvodai felvétel biztosított.
A jelentkezés körülményeiről hirdetés útján értesül az érdekelt szülő. Előjegyzésbe kerülnek és férőhely esetén felvételt nyerhetnek azok a gyermekek, akik a felvételüktől számított fél éven belül betöltik a harmadik életévüket. Az óvoda körzetéhez tartozó gyermekek számára az óvodai felvétel biztosított. A harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek kötelezően részesülnek óvodai nevelésben.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő felmentési kérelmét tárgyév május 25. napjáig nyújthatja be a jegyzőhöz az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, amely alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31.napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti a felmentést engedélyező szerv felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Beíratás időpontja: A 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 20.§-a alapján az óvodai beiratkozásra tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó dönt az óvodai beiratkozás idejéről.
Beíratás eljárása:

 • Törvény által kötelezően előírt dokumentumok bemutatása:
 • - Személyazonosság igazolása
 • - Gyermek lakcímkártyája
 • - Születési anyakönyvi kivonat
 • - Oltási kiskönyv
 • - TAJ kártya
 • Német nemzetiségi nevelés elfogadására vonatkozó nyilatkozat. Házirend átvételéről szóló nyilatkozat aláírása.
 • Nyilatkozat az óvodai nevelésben való részvételről.

Az óvodai étkezési díjak befizetésének rendje:

A térítési díjakat minden hónap 10-ig kell befizetni illetve utalni a Takarékbank Zrt-nél vezetett számlára tárgyhónapra. A kedvezmények igénybe vételének feltétele a jogosultságot igazoló dokumentumok bemutatása.

Ingyenes étkezést kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha:

 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 • Tartósan beteg vagy fogyatékos vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
 • Olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek
 • Gyermekvédelmi kedvezményt az illetékes Önkormányzatnál lehet igényelni, amennyiben az előírt feltételeknek megfelelnek.
 • Ingyenes étkezés igényléséhez nyilatkozat az óvodában az élelmezésvezetőnél illetve az illetékes Önkormányzatnál igényelhető.

Óvodai ünnepek, hagyományok, programok Szeptember:

 • - Új gyermekek fogadása
 • - Csoportszokások kialakítása
 • - Hittan foglalkozások, logopédiai foglalkozások indítása
 • - Tanköteles korú gyermekek pedagógiai, logopédiai szűrővizsgálata
 • - Boldogság foglalkozások indítása

Október:

 • - Termény betakarítás ünnepe
 • - Őszi munkálatok, termések gyűjtése
 • - Látogatás gyümölcsös kertbe
 • - Séták: Iglauer Park, település környékének felfedezése

November:

 • - Márton nap
 • - Bábszínház

December:

 • - Mikulás érkezése
 • - Adventi készülődés, óvoda díszítése az adventi időszakra

Január:

 • - Téli élmények, játékok
 • - Újesztendő
 • - Vitamintorna

Február :

 • - Farsangi mulatság
 • - Bábszínházi előadás
 • - Gyermek sváb bál

Március:

 • - Március 15: megemlékezés
 • - Séták, kirándulások

Április:

 • - Húsvét, falusi hagyományok felelevenítése a tájháznál, séta a Kálvária dombra
 • - Házi állatok megfigyelése séták alkalmával

Május:

 • - Anyák napja
 • - Gyermeknapi készülődés
 • - Bábszínház
 • - Készülődés az évzáróra

Június:

 • - Óvodai kirándulás
 • - Évzáró ünnepségek lebonyolítása
 • - Nagycsoportosok búcsúztatása
 • - Csoport kirándulások
Megjelent: 31747 alkalommal