Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista

Intézmény adatai:


Székhely: Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda
8445 Városlőd
Kolostor u. 43

OM azonosító: 202664

Intézmény vezetője: Óvodavezető
A köznevelési intézmény fenntartója: Városlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhely: 8445, Városlőd, Templom tér 4)

Telefon: 06 88 240 013
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
Óvodavezető: Staub Ildikó

Óvodai nevelési év működési rendje:

Az óvoda nyitva tartása: 6.30-16.30 h
Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.
Az óvoda a nyári karbantartási, felújítási időszak alatt zárva tart. A fenntartó döntését követően a szülőket 2017. február 15.-ig írásban tájékoztatjuk a zárva tartás időpontjáról (július hónap)
Óvodapedagógusok száma: 4 fő

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége:
3 fő: német nemzetiségi óvodapedagógusi diploma
1 fő: szakközépiskola

További szakképesítést szerzett:
1 fő: gyógypedagógus
1 fő: pedagógus szakvizsga

Dajkák száma: 2 fő
Dajkák végzettsége: szakképzett dajka

Gyermekcsoportok sajátosságai:

A felvehető maximális gyermeklétszám 50 fő
Óvodai csoportok száma: 2
Gyermekcsoport összetétele: vegyes életkorú

 

Az óvoda felvételi körzetéhez tartozó települések:

 • - Városlőd
 • - Csehbánya
 • - Gombáspuszta
 • - Városlőd- Újmajor
 • - Farkasgyepű

Az egyes csoportokban a gyermekek létszáma a 2016-17-es nevelési évben:

 • Süni csoport: 25
 • Katica csoport: 23


A nevelési év induló gyermeklétszáma: 47 fő

Alapdokumentumaink:

• Köznevelési Törvény
• Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja
• Alapító Okirat
• Pedagógiai Program
• Szervezeti és Működési Szabályzat
• Házirend
• Önértékelési dokumentum

Fő feladatunk:

A gyermekek harmonikus nevelése közösen a családdal.

Az óvodai felvétel eljárási rendje:

Az óvoda körzetéhez tartozó gyermekek számára az óvodai felvétel biztosított.
A jelentkezés körülményeiről hirdetés útján értesül az érdekelt szülő. Előjegyzésbe kerülnek és férőhely esetén felvételt nyerhetnek azok a gyermekek, akik a felvételüktől számított fél éven belül betöltik a harmadik életévüket. Az óvoda körzetéhez tartozó gyermekek számára az óvodai felvétel biztosított. A harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek kötelezően részesülnek óvodai nevelésben.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Beíratás időpontja: május első hete
Beíratás eljárása:
Törvény által kötelezően előírt dokumentumok bemutatása:

 • - Személyazonosság igazolása
 • - Gyermek lakcímkártyája
 • - Születési anyakönyvi kivonat
 • - Oltási kiskönyv
 • - TAJ kártya
 • Német nemzetiségi nevelés elfogadására vonatkozó nyilatkozat.
 • Házirend átvételéről szóló nyilatkozat aláírása.


Az óvodai étkezési díjak befizetésének rendje:

Az étkezési térítési díjak megállapítása az óvodában történik. A térítési díjak befizetése minden hónap 10-e után, átutalással illetve készpénzzel történik a Szentgáli Takarékszövetkezet Városlődi Kirendeltségén. A kedvezmények igénybe vételének feltétele a jogosultságot igazoló dokumentumok bemutatása:

Ingyenes étkezést kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha:

o Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
o Tartósan beteg vagy fogyatékos vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
o Olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek
Gyermekvédelmi kedvezményt az illetékes Önkormányzatnál lehet igényelni, amennyiben az előírt feltételeknek megfelelnek.

Óvodai ünnepek, hagyományok, programok

Szeptember:

 • - Új gyermekek fogadása
 • - Csoportszokások kialakítása
 • - Hittan foglalkozások, logopédiai foglalkozások indítása

Október:

 • - Termény betakarítás ünnepe
 • - Őszi munkálatok, termések gyűjtése
 • - Látogatás gyümölcsös kertbe
 • - Séták: Iglauer Park, település környékének felfedezése

November:

 • - Márton nap
 • - Bábszínházi előadás

December:

 • - Mikulás érkezése
 • - Adventi készülődés

Január:

 • - Téli élmények, játékok
 • - Újesztendő

 

Február:

 • - Farsangi mulatság
 • - Bábszínházi előadás

Március:

 • - Március 15: megemlékezés
 • - Séták, kirándulások

Április:

 • - Húsvét, falusi hagyományok felelevenítése a tájháznál
 • - Házi állatok megfigyelése séták alkalmával
 • - Bábszínházi előadás
 • - Nemzetiségi tánctalálkozó

Május:

 • - Anyák napja
 • - Gyermeknapi készülődés

Június:

 • - Óvodai kirándulás
 • - Évzáró ünnepségek lebonyolítása
 • - Nagycsoportosok búcsúztatása
   
Megjelent: 24429 alkalommal