Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista

Intézmény adatai:

Székhely: Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda

                 8445 Városlőd

                 Kolostor u. 43

OM azonosító: 202664

A köznevelési intézmény fenntartója: Városlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhely: 8445, Városlőd, Templom tér 4)

Telefon: 06 88 240 013 / 06-70-629-74-22

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

Óvodavezető: Staub Ildikó

Óvodai nevelési év működési rendje:

Az óvoda nyitva tartása: 6.30-16.30 h

Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.

Az óvoda a nyári karbantartási, felújítási időszak alatt zárva tart. A fenntartó döntését követően a szülőket 2018. február 15.-ig írásban tájékoztatjuk a zárva tartás időpontjáról (július hónap)          

Óvodapedagógusok száma: 4 fő

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége:

3 fő: német nemzetiségi óvodapedagógusi diploma

1 fő: szakközépiskola

További szakképesítést szerzett:

1 fő: gyógypedagógus

1 fő: pedagógus szakvizsga

Dajkák száma: 2 fő 

Dajkák végzettsége:szakképzett dajka

Konyhai dolgozók száma: 2 fő

Végzettségük:

1fő élelmezésvezető

1fő diétás szakács

Gyermekcsoportok sajátosságai:

A felvehető maximális gyermeklétszám 50 fő

Óvodai csoportok száma: 2

Gyermekcsoport összetétele: vegyes életkorú

Az óvoda felvételi körzetéhez tartozó települések:

-          Városlőd

-          Városlőd- Újmajor-Rúdermajor

-          Csehbánya

-          Farkasgyepű

Az egyes csoportokban a gyermekek létszáma a 2017-18-as nevelési évben:

Süni csoport: 25

Katica csoport: 25

A nevelési év induló gyermeklétszáma: 50 fő

Alapdokumentumaink:

  • Köznevelési Törvény
  • Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja
  • Alapító Okirat
  • Pedagógiai Program
  • Szervezeti és Működési Szabályzat
  • Házirend
  • Önértékelési dokumentum

Fő feladatunk:

A gyermekek harmonikus nevelése közösen a családdal.

Az óvodai felvétel eljárási rendje:

Az óvoda körzetéhez tartozó gyermekek számára az óvodai felvétel biztosított.

A jelentkezés körülményeiről hirdetés útján értesül az érdekelt szülő. Előjegyzésbe kerülnek és férőhely esetén felvételt nyerhetnek azok a gyermekek, akik a felvételüktől számított fél éven belül betöltik a harmadik életévüket. Az óvoda körzetéhez tartozó gyermekek számára az óvodai felvétel biztosított. A harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek kötelezően részesülnek óvodai nevelésben.                        

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Beíratás időpontja: május első hete

Beíratás eljárása:

Törvény által kötelezően előírt dokumentumok bemutatása:

-          Személyazonosság igazolása

-          Gyermek lakcímkártyája

-          Születési anyakönyvi kivonat

-          Oltási kiskönyv

-          TAJ kártya

Német nemzetiségi nevelés elfogadására vonatkozó nyilatkozat.

Házirend átvételéről szóló nyilatkozat aláírása.

Nyilatkozat az óvodai nevelésben való részvételről.

Az óvodai étkezési díjak befizetésének rendje:

Az étkezési térítési díjak megállapítását Kulicsné Estók Anita élelmezésvezető az óvodában végzi. A térítési díjak befizetése minden hónap 10-ig átutalással illetve készpénzzel történik a B3 Takarék Városlődi Fiókjában. A kedvezmények igénybe vételének feltétele a jogosultságot igazoló dokumentumok bemutatása.

Ingyenes étkezést kell biztosítani  az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha:

  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
  • Tartósan beteg vagy fogyatékos vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
  • Olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek

Gyermekvédelmi kedvezményt az illetékes Önkormányzatnál lehet igényelni, amennyiben az előírt feltételeknek megfelelnek.

Ingyenes étkezés igényléséhez nyilatkozat az óvodában Kulicsné Estók Anita élelmezésvezetőnél illetve az illetékes Önkormányzatnál igényelhető.

Óvodai ünnepek, hagyományok, programok

Szeptember:

-          Új gyermekek fogadása

-          Csoportszokások kialakítása

-          Hittan foglalkozások, logopédiai foglalkozások indítása

Október:

-          Termény betakarítás ünnepe

-          Őszi munkálatok, termések gyűjtése

-          Látogatás gyümölcsös kertbe

-          Séták: Iglauer Park, település környékének felfedezése

-          Bábszínházi előadás

November:

-          Márton nap

December:

-          Mikulás érkezése

-          Adventi készülődés

Január:

-          Téli élmények, játékok

-          Újesztendő

Február:

-          Farsangi mulatság

-          Bábszínházi előadás

Március:

-          Március 15: megemlékezés

-          Séták, kirándulások

Április:

-          Húsvét, falusi hagyományok felelevenítése a tájháznál

-          Házi állatok megfigyelése séták alkalmával

-          Bábszínházi előadás

-          Nemzetiségi tánctalálkozó

Május:

-          Anyák napja

-          Gyermeknapi készülődés

Június:

-          Óvodai kirándulás

-          Évzáró ünnepségek lebonyolítása

-          Nagycsoportosok búcsúztatása

Megjelent: 30816 alkalommal