Óvodánk története

 Óvodánk története

A Bakony lábánál fekvő falunkban, Városlődön már 1895-ben a mai óvoda helyén dr. Óvári Ferenc országgyűlési képviselő közbenjárásával a Dunántúli Közművelődési Egyesület anyagi segítségével kezdte meg működését az intézmény.

A II. világháború az óvoda épületét sem kímélte meg, 1945. március 23-án, bombatalálatot szenvedett. Szerencsére ekkor gyerekek nem tartózkodtak az épületben. A világháború utáni évek során a súlyos károkat szenvedett épületet helyreállították, így új felszerelést víz, villany kapva indult meg újra a nevelőmunka 1951-ben, két csoporttal és két óvónővel. Ettől kezdve napközi otthonos rendszerben működött, ebéd után pihenési lehetőséget biztosítva a gyerekeknek.

A 70-es években ismét felújításra szorult az óvoda épülete, mivel a falak és a mennyezet megrepedezett.

A felújítás során a konyhát is bővítették, sor került a fogadóhelyiség kialakítására is. A felújítás nem volt sikeres, így az épület az 1979-80-as években lakhatatlanná vált. Teljes felújításra szorultak a falak, a födém, a tetőzet.

Új világítást, központi fűtést, parkettát kapott az épület. 1981-ben újra fogadhatta a gyerekeket az óvoda. A felújítás ideje alatt az óvoda másik épületben kapott szükség szerinti működési lehetőséget. (volt könyvtár épülete) E felújításból a szülők is komoly társadalmi munkát végezve vették ki a részüket. Az újjávarázsolt épület az engedélyezett 50-es gyereklétszám helyett 75 -80 gyermeket is befogadhatott. Az óriási zsúfoltság enyhítésére 1985-ben egy szükségférőhelyként létrehozott kis méretű csoportszoba fogadta az új kiscsoportosokat. A harmadik csoport beindításával bővült az óvoda személyzete is, egy újabb óvónő, egy dajka és egy konyhai kisegítő kezdte meg a nevelési évet.

A történelem viharait átélt betelepített sváb lakosság itt élő leszármazottainak igényeként jelentkezett az óvodában a német nemzetiségi nevelés megindítása. 1981-ben Fódi Ilona óvónő kezdte ezt a mun- kát, de később lakóhely-változtatás miatt szakember nélkül maradtunk. A következő években az iskolából járt át német szakos tanár a nagycsoportos gyermekekhez.

Időközben Freund Anikó nemzetiségi végzettségű óvónő kezdte csoportjában a kétnyelvű oktatást. Ma óvodánk két csoportjában nemzetiségi óvónő végzi a munkáját.

1995-ben ünnepelte óvodánk fennállásának 100. évfordulóját. Az óvoda volt dolgozói mellett meghívott vendégeink között voltak a partnerkapcsolatban álló németországi település – Wiesthal  képviselői is, akik ajándékokkal gazdagították óvodánk eszközállományát. E jeles alkalmon a falu vezetősége is jelen volt. A gyermekek az óvónők közreműködésével, színes műsorral köszöntötték a vendégeket, a műsor végén közös táncba hívtuk őket.

Ekkor az óvoda kiállítást rendezett, amely egy hónapon át látogatható volt az érdeklődők számára. A fotók mellett szakkönyvek, óvónőink munkáiból összeállított anyag, a szülők által készített játékok, régi játéktárgyak, ruhák, kerámiák, és a csoportban kialakított nemzetiségi sarok színesítette a kiálítást. A folyosón gyermekeink rajzaiból készült rajz és festménykiállítás fogadta a látogatókat.

2003-ban a konyha felújítására is sor került, helyben főzött ételt fogyaszthattak a gyerekek. Edényeink megfelelnek a HACCP előírásainak. 2004-ben lecseréltük az óvodai csoportok bútorait, amelyek egy ügyes kezű apukánk keze nyomát dicséri. A csoportszobai szőnyegek is cserén mentek keresztül, így a csoportok esztétikuma teljesen megváltozott, amit a gyermekek is nagy örömmel fogadtak. Ugyanezen a nyáron rendbe tettük az óvodai udvart is, mely már nagyon balesetveszélyes volt. Társadalmi munkában lebontották a beton szeméttározót, illetve a gáztározót. Az alsó és a felső udvart elválasztó drótkerítést esztétikus fakerítésre cseréltük, amelyet szintén a szülők segítségével tudtunk elkészíteni.

A 2005/2006-os nevelési évben engedélyezték a harmadik szükségcsoportunk visszaállítását, amely 2012-ben megszűnt. Kialakítottunk egy nevelői öltözőt, illetve felújítottuk a nevelői mosdót is.

2006 nyarán óvodai folyosónk és a konyhánk került teljes felújításra. A következő években egy teljes tetőcsere, illetve a keleti oldal nyílászáró-cseréje a cél.

2009-től további felújítások váltak szükségessé: a katica csoportban lévő laminált parkettát és az alatta lévő elpenészesedett, tönkrement faparkettát felszedtük, helyére új, csiszolt parketta került. A folyosó fal vizesedését, penészesedését a benne lévő csövek szigetelésével szüntettük meg. A gyermekmosdóban balesetveszélyessé vált metlakit modern, esztétikus járólapra, csempére cseréltük, továbbá új WC csészék, mosdókagylók kerültek felszerelésre.

2010 őszén letérköveztük az óvodai parkolót, illetve az óvoda épület utca felőli oldalát vakoltuk újra szülői segítséggel.

2014 nyarán a teljes tetőszerkezet lett felújítva, ősszel pedig műanyag nyílászárókra cseréltük a régi fa ablakokat.

2015-ben napkollektor is került a tetőre. Ugyanebben az évben ünnepelte óvodánk fennállásának 120. évfordulóját. Ebből az alkalomból egy héten át tartó változatos programokat szerveztünk. A programok között szerepelt fényképkiállítás, állófogadás, író-olvasó találkozó (Beck Andrea látogatott el hozzánk), fogápolási tanácsadás, lufihajtogatás, interaktív zenés műsor, ovi logós bögre és póló vásárlás, gyermek sváb bál.

2017-ben óvodánk volt a házigazda a német nemzetiségi óvodák tánctalálkozóján, mely 6. alkalommal került megrendezésre a művelődési házban. A találkozón 16 óvoda vett részt. Rendezvényünkkel elsődleges célunk a német nemzetiség kultúrájának ápolása, a gyerekekben az összetartozás érzésének erősítése, szociális kompetenciájuk fejlesztése volt. Ezen a napon barkácsolást is szerveztünk a gyerekeknek, kukoricacsutkából csutkababát készítettek és megismerkedhettek a kukoricamorzsolással, kenyérsütés folyamatával.

Tulajdonképpen minden évben a nyári leállás alatt az óvoda szépítésére törekszünk. 2017-ben a régi gyermeköltözőszekrényeket is lecseréltük, modern, színes öltözőszekrény várja a gyerekeket. Szükségessé vált a csoportszőnyegek cseréje is. Mindkét csoportba antiallergén szőnyeget vásároltunk, továbbá a régi csoportszobai szekrények helyett is újakat csináltattunk 2018 decemberében. Pályázatnak köszönhetően a logopédiai foglalkoztatóban új szekrénysort állíthattunk be. Esztétikus, szép környezetben folyik a gyermekek nevelése. Szintén pályázatnak köszönhetően 2019 nyarán elkezdődött az óvoda épületének szigetelése, lábazatának javítása, a játéktároló épületének felújítása teljes tetőcserével illetve az aljzat betonozása. Modern járólappal fedjük be a bejárati ajtó előtti lépcsőt.

2019 január 1-től sajnos az óvodai főzőkonyha megszűnt. Ma melegítő konyhaként funkcionál. Törekszünk az udvari játékok felújítására.
Gyermeklétszámunk az utóbbi években a jelenlegi maximális befogadóképesség (50 fő) körül stagnál.


A hagyományos ünnepeket Mikulás, Karácsony, Gyermeknap – érzelmi hatását gazdagítjuk bábelőadásokkal, ügyességi játékokkal, barkácsolással, ajándékkészítéssel.

A jeles ünnepek között tartjuk számon a következőket:

 • - A terményünnep (Erntedankfest)
 • - Márton napi lampionos felvonulás az óvoda körül (Martin Fest)
 • - Nemzetiségi napok (idős lakosok meghívása, szövés, agyagozás, Tájház, a népviselet ruhadarabjainak megismerése)
 • - gyermeknap, játékokkal, közös programokkal, a szülőkkel

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára 1996 épült a Helyi Óvodai Program (HOP) megírása, amely beépült a városlődi Általános Művelődési Központ Pedagógiai Művelődési Programjába, amely intézménynek óvodánk 1996-2012-ig volt intézményegysége. A program keretein belül kiemelt feladataként fogalmaztuk meg a német nyelvi nevelés és hagyományápolás mellett a természet tevékeny megismerését. Fontos feladatunknak tekintjük még a hátrányos helyzetű gyerekek felkarolását, a kommunikációs képességek fejlesztését, a hagyományápolást valamint a szülőkkel történő kapcsolattartást. 2012-2013-ig létrejött intézményfenntartó társulás eredményeként óvodánk Bakony völgye Óvoda Városlődi Német Nemzetiségi Tagintézménye nevet kapta. Ez a társulás 2013-ban megszűnt, óvodánk neve azóta is Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda. Pedagógiai Programunkat a törvényi előírásoknak megfelelően többször módosítottuk. 2018 szeptembertől fenntartónk a Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-Testülete.

Minden évben szervezünk kirándulást, amelyeket próbálunk minél érdekesebbé tenni. Ilyenkor kicsit messzebbre megyünk Városlődtől. Nagyon sok kisgyermek a faluból sem igen ment el, így már a busszal, illetve vonattal való közlekedés is egy külön élményt nyújt számukra. Olykor a szülők is eljönnek velünk, akik szintén élvezni szokták ezeket az összejöveteleket, hiszen olyan ritkán adódik alkalom arra, hogy így együtt legyen mindenki ebben a rohanó világban.

2 vegyes csoportunk van.

Érvek a vegyes csoport kialakítása mellett:

lehetőség van arra, hogy a gyermek saját képességei szerint fejlődjön, sérült, egészséges és hátrányos helyzetű gyermek együttnevelése csak ilyen szervezésű csoportban képzelhető el, a vegyes életkorú csoportokban olyan szociális készségek (megértés, alkalmazkodás, elfogadás) alakulására nyílik lehetőség, amelynek egyébként csak kis hányada kap szerepet a hagyományos összetétele.

Az idegen nyelv elsajátítását is megkönnyíti a vegyes életkorú csoport: a kisebbek utánozzák nagyobb pajtásaikat. A beszoktatási időszakot is könnyebb átvészelni, maximum 10 gyerek ismerkedik az óvodai élettel.

Óvodaképünk azt mondatja velünk, hogy az óvoda legyen olyan hely, ahova szívesen jön a gyermek. Fontos, hogy a csoport berendezései a gyermek méretéhez igazodjanak. Az egészséges és sérült gyermekek együttnevelését akkor tartjuk jónak, ha ebből senkit sem ér hátrány. A játék az óvodás gyermek alapvető tevékenységi formája, amire minden nap szüksége van. Az óvodában nem játszva tanítunk, hanem játszunk, és a játék természetes hozadéka a gyermek tudása. Az óvoda semmit sem siettet, nem teljesítményközpontú. Amit pedig nem szabad elfelejteni, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége!

Mit szeretnénk az elkövetkezendő években? Legalább ugyanennyi élménnyel gazdagítani a gyermekeket, szülőket egyaránt. Szeretnénk megfelelni a kor kihívásainak és ezekre a kihívásokra maximálisan felkészíteni a gyermekeinket. Természetesen akadályok, kudarcok mindig lesznek, amiket le kell tudnunk küzdeni, de ezek a kihívások, kudarcok sokszor erősebbé, ellenállóbbá teszik az embert.

Intézményünk vezetői:

 • Karnik Aranka 1895-1900
 • Zsoldos Teréz 1900-1933
 • Avar Erzsébet 1934-1963
 • Réthy Lászlóné 1963-1992
 • Staubné Ferenczi Ilona 1992-2000
 • Farkasné Ráberhoffer Rita 2000-2003
 • Pethő Anita 2003-2009
 • Staub Ildikó 2009-től

Óvodánk jelenlegi pedagógusai és segítőik :

 • József Annamária német nemzetiségi óvodapedagógus
 • Némethné Csajka Borbála német nemzetiségi óvodapedagógus
 • Staub Ildikó német nemzetiségi óvodapedagógus
 • Vargáné Ékes Marianna német nemzetiségi óvodapedagógus Balázsi Tiborné dajka
 • Tóth Viktória dajka
Megjelent: 4624 alkalommal