Események!

rainbow

Aktuális események

Tisztelt Szülők!

Március 10-én (szombat) óvodánk zárva lesz, nevelés nélküli napot tartunk.

Staub Ildikó
óvodavezető

 


Tisztelt Szülők!


Március 7-én (szerda) 16.30 órakor a Szülői Szervezet megbeszélést tart az óvodában.
Téma: Az óvoda szervezi május 26-án a gyermeknapot. Ezzel kapcsolatban a már meglévő illetve folyamatban lévő programok megbeszélése, további javaslatok, ötletek. Ki miben tudna segítséget nyújtani a programok megvalósítását illetően.
Minden szülőt szeretettel várunk!


Papp Szilvia elnök

Gubiczáné Straub Hajnalka elnök


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy óvodánk 2018. július 2-tól július 20-ig a nyári karbantartási munkálatok miatt  zárva tart.

Első munkanap július 23.

Megértésüket köszönöm!

Városlőd, 2018. február 21.
Staub Ildikó
Intézményvezető

 


Tisztelt Szülők!

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A. § (1) bekezdésének megfelelően az egyházak képviselői tájékoztatást adhatnak az iskolának, a tanulóknak és a szülőknek a hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatosan. A tájékoztatás 2018.március 5-én 17 órától a iskola 7-es termében lesz.
A leendő első osztályos tanulók szüleit is szeretettel várják.


Staub Ildikó
óvodavezető


TISZTELT TÁMOGATÓINK!


 Az „Együtt gyermekeinkért” Alapítvány 1996-ban azzal a céllal szerveződött, hogy -legjobb tudása és lehetősége szerint- támogassa a városlődi iskolába és óvodába járó gyermekeket, fejlessze az óvoda és az iskola eszközkészletét, tágítsa a gyerekek szabadidős és tanulmányi lehetőségeinek terét, támogassa az iskola és az óvoda programjait. Az elmúlt 22 év tanúskodott arról, hogy az Alapítvány törekvése elérte céljait. A 2017. évben alapítványunk az alábbi támogatásokat nyújtotta (582 090 Ft értékben):
- óvodai és iskolai színházlátogatás támogatása,
- iskolai és óvodai helyi programok támogatása,
- gyermeknap támogatása
- felújítások, fejlesztések finanszírozása
- tanulmányi versenyek nevezési díjai
- erdei iskola támogatása

Mindezt az Önök támogatása nélkül nem sikerült volna elérnünk!

Idén ismét arra kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-át a 22 éves „Együtt gyermekeinkért” Alapítvány részére fizessék be.
 Kérjük, támogassa Ön is óvodás és iskolás gyermekeinket, alapítványunkon keresztül:
„Együtt gyermekeinkért” Alapítvány
8445 Városlőd, Kossuth u. 58.
(adószáma: 18923511-1-19).

 

Egyéb anyagi vagy tárgyi adományát egész évben szívesen fogadjuk!

Staub Ildikó, a városlődi óvoda vezetője                         

Pfeiferné T. Hajnalka, a városlődi iskola igazgatója                                 

Mics Marianna, alapítvány kuratóriumának elnöke


Kedves Szülők!

Februári programjaink a következőképpen alakulnak:
Február 2: Bábszínházi bérletes előadás. Azoknak a gyerekeknek a felügyeletét kérnénk ezen a napon megoldani, akik részére nem igényeltek szüleik bábszínházi előadást.

Szülői Értekezlet 2018. febr. 13. 1/2 5.  órakor mindkét csoportban.

Február 6: Farsangi mulatság. A gyerekek a délelőtt folyamán Orsi zenés műsorára mulatoznak.

Staub Ildikó
óvodavezető
 


Tisztelt Szülők!

Óvodánkban az utolsó nevelési nap a 2017-es évben december 22. (péntek).
Nyitás: január 3. (szerda).

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánunk!

Az óvoda dolgozói
 


Tisztelt Szülők!

Óvodánkba a Mikulás december 6-án (szerda) érkezik 10 és 10.30 óra között.

óvó nénik

 

 

 


Tisztelt Szülők!

November 20-án (hétfő) intézményünk nevelés nélküli napot tart. Ezen a napon zárva lesz az óvoda.
Staub Ildikó
óvodavezető


Tisztelt Szülők!

2017. november 14-én, kedden a Línea Fotó fényképeket készít a gyerekekről! Igényüket a csoportszobák mellett kifüggesztett kérdőíveken jelezhetik.

Óvó nénik


Tisztelt Szülők!

Szeptember 29-én (péntek) 16.30 órakor
szülői értekezletet tartunk.
Kérjük váltó cipőt mindenki hozzon magával.
Staub Ildikó
óvodavezető


Kedves Anyukák!

Szeretettel hívunk, várunk titeket április 28-án (péntek) 16 órakor a Művelődési Házba rövid kis anyák napi műsorunkra.
1db székpárnát minden anyuka hozzon magával!

óvó nénik


Tisztelt Szülők!

Április 14 (péntek) pihenőnap, ezért ezen a napon óvodánk zárva tart.

Staub Ildikó
óvodavezető
 


Tisztelt Szülők!

Április 7-én (péntek) óvodánk nemzetiségi tánctalálkozót szervez, ezért nevelés nélküli napot tarunk, zárva lesz az intézmény.
Staub Ildikó
óvodavezető

 


ÓVODAI BEÍRATÁS

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás

2017. április 24-től 26-ig minden nap 9-15 óráig lesz az óvodában.

Azokat a gyermekeket lehet beíratni, akik 2018. május 31-ig töltik be a harmadik életévüket, valamint beíratható az a két és fél éves gyermek is aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti.

 

A harmadik és az ötödik életévüket betöltött gyermekek óvodába járatása kötelező!

 

Kérjük a beíratásra szíveskedjenek magukkal hozni:

 • -      a szülő személyi igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
 • -      a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
 • -      a gyermek társadalombiztosítási igazolványát
 • -      balesetbiztosítási díjat (a szülő döntése szerint, 600-3000 ft)
 • -      a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

 

                                                                            Staub Ildikó óvodavezető


H I R D E T M É N Y

az Ajkai Járási Hivatal illetékességi területén működő
általános iskolába történő beíratásról
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő
általános iskolai beíratás ideje:
2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig
2017. április 21. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig
Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését
2017. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a
választott, vagy a lakóhelye - ennek hiányában tartózkodási helye - szerint kötelező felvételt
biztosító általános iskola első évfolyamára.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • - a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
 • igazolvány (lakcímkártya),
 • - az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
 • - a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • - a gyermek TAJ-kártyája,
 • - a szülő/gondviselő személyi igazolványa

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.
A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15
napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. A
kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő
a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező
felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
A 2017/2018. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete a
http://www.kormanyhivatal.hu/download/c/d0/63000/VJH%20%201_2017%20sz%20hivatalvezet%C5
%91i%20rend.pdf
internetes oldalon megtekinthető.
Az iskola fenntartójáról a https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso
internetes oldalon tájékozódhat.


Veszprém Megyei Kormányhivatal
Ajkai Járási Hivatala


Tisztelt Szülők!

Március 17-én (péntek) 16.30 órakor szülői értekezletet tartunk.

Március 24-én ( péntek) 9.15 órakor A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesét nézhetik meg a gyerekek itt az óvodában, interaktív előadás keretében. Az előadás ára 350 ft, melyet március 22-ig legyetek szívesek a csoportos óvó néniknek behozni.

Köszönettel: óvó nénik
 


Tisztelt Szülők!

Óvodánk a nyári fertőtlenítés, javítási munkák elvégzése alatt zárva tart.
A zárva tartás ideje:
július 3- július 21.
Nyitás: július 24 (hétfő)
Staub Ildikó
óvodavezető
 


Tisztelt Szülők!

A beiskolázáshoz szükséges iskolaérettségi vizsgálatok 2017. február 13-án kezdődnek az ajkai Pedagógiai Szakszolgálatnál.
A köznevelésről szóló törvény alapján tankötelesek a 2010. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. között született gyermekek.

Nem kell részt vennie iskolaérettségi vizsgálaton azon kisgyermekeknek, akiknél:

 •  az óvoda és a szülők között egyetértés van abban, hogy a gyermek iskolaérett és megkezdheti az 1. osztályt
 •  az óvoda és a szülők között egyetértés van abban, hogy a gyermek még nem iskolaérett és további egy év óvodai nevelésre van szüksége

A szakértői bizottság vizsgálata az alábbi esetekben javasolt, szükséges:

 •  ha a gyermek nem járt óvodába
 •  ha a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség egyértelműen nem dönthető el a fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján
 •  ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a megyeszékhely szerinti járási hivatal a szülő kérelmére – a szakértői bizottság véleménye alapján – engedélyezheti, hogy a gyermek 6 éves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését
 •  ha a gyermek 2010. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. között született, komoly fejlődési lemaradása miatt indokolt további óvodai nevelése
 •  ha a szülő nem ért egyet a beiskolázásra vonatkozó óvodai javaslattal

Ebben az esetben a szülő, és a szülők beleegyezésével az óvoda kérheti az iskolaérettségi vizsgálatot.

A vizsgálati kérelmeket írásban január 27-ig kell benyújtania intézményünknek a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ajkai Tagintézménye felé.

Staub Ildikó
óvodavezető
 

Megjelent: 25394 alkalommal